projekt budowlany

          Nasza Pracownia to dobrze skoordynowany zespół projektantów z różnych branż. W pracach projektowych uczestniczą osoby zarówno z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, jak i osoby młode, o otwartych umysłach oraz świeżym spojrzeniu na projektowanie obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Na pewno dobrze się uzupełniamy.

Każdy z nas wnosi od siebie to, w czym jest najlepszy, a to co tworzymy, tworzymy z pasją.

Projektowanie architektoniczne

Wykonywanie projektów architektonicznych różnego typu.  Koncepcje architektoniczne, symulacja oświetlenia budynku światłem słonecznym, projekty zagospodarowania terenu. Adaptacje projektów gotowych, projekty przebudów i remontów także obiektów zabytkowych.

Inwentaryzacje architektoniczne i budowlane

Pomiary stanu istniejącego budynków. Potrzebne do wykonania przebudów, wyodrębnienia lokali, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, planów ewakuacji itp

Przyłącza mediów i rozbudowy sieci

Projekty przyłączy do budynków istniejących lub projektowanych: przyłącza i sieci sanitarne, energetyczne, wodne, gazowe.

Aranżacje, przebudowy, adaptacje gotowych projektów, rozbiórki, legalizacje

Przebudowy budynków, przygotowanie istniejącego projektu budowlanego do nowych potrzeb, rozbudowy. Projekty rozbiórek, projekty do legalizacji samowoli budowlanej.

Projektowanie obiektów małej architektury

Projektowanie altan, osłon i innej architektury ogrodowej lub miejskiej.

Projektowanie wnętrz

Zarówno pomieszczeń mieszkalnych jak i usługowych, użytku publicznego, projekty adaptacji i inne.

Wizualizacje, prezentacje przedsięwzięć

Wizualizacje architektoniczne, projekty elewacji, prezentacje multimedialne, filmy, także 3D. Wizualizacje budynku na działce z wykorzystaniem fotografii działki.

Inwentaryzacje fotograficzne

Wykonywanie fotografii wysokiej rozdzielczości wnętrz pomieszczeń, elewacji. Komputerowe modyfikacje. Wykonywanie zdjęć panoramicznych. Wykorzystanie dodatkowego oświetlenia. Retusz fotografii, korekta. Wykonywanie dokumentacji z inwentaryzacji fotograficznej.