projekt budowlany

Inwentaryzacja fotograficzna

Na życzenie inwestora wykonujemy pełną dokumentację fotograficzną istniejących obiektów. Inwentaryzację tego typu można potraktować jako pomocniczą w tworzeniu opisów stanu faktycznego przy inwentaryzacjach budowlanych i budowlano - architektonicznych. Jest ona z kolei elementem koniecznym przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Inwentaryzacja fotograficzna obejmuje w tym wypadku również detale architektoniczne (jeżeli takie występują), kontekst miejsca itp.

Oferujemy również Państwu możliwość obróbki zdjęć inwentaryzacji obiektu z możliwością retuszu, nałożenia projektowanych elementów. Jest to niezwykle pomocne przy tworzeniu prezentacji, sprzedaży lokali, mieszkań, przy pracach koncepcyjnych wszelkich projektów obejmujących przebudowę, rozbudowę, adaptację budynków, lokali lub mieszkań.