projekt budowlany

INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Nasza oferta jest dokładnie dopasowana do Państwa potrzeb

          Wykonujemy pomiary i sporządzamy dokumentację obejmującą szeroką gamę obiektów, takich jak:

 • pojedyńcze pomieszczenia, mieszkania,
 • wyszczególnione kondygnacje;
 • lokale usługowe, gabinety itp.;
 • całe budynki i budowle;
 • konstrukcje i jej elementy,
 • fundamenty,
 • więźba dachowa itp.;

          Inwentaryzacje dokumentująca stan aktualny obiektu jest niezbędna do:

 • wykonania projektów budowlanych obejmujących dobudowę, rozbudowę lub przebudowę budynku,
 • projektu rozbiórki budynku;
 • projektu wnętrz;
 • zmianę przeznaczenia lub adaptacji lokalu;
 • wydzielenia lokalu z części wspólnej, wydzielenia lokalu z lokalu istniejącego, potwierdzenia samodzielności lokalu;
 • wykonania projektu przebudowy lokalu;
 • projektu remontu;
 • wykonania modelu 3D i wizualizacji;

Wykonując pomiary oraz dokumentację inwentaryzacyjną opieramy się na obowiązujących przepisach prawa oraz zasadach rzetelności i fachowości potwierdzonych i nabytych przy inwentaryzacji dziesiątków lokali i budynków wykonanych dla inwestorów indywidualnych, firm, wspólnot mieszkaniowych.

INWENTARYZACJA

POGLĄDOWA

Cena od 3 zł za m kw. (przy większych powierzchniach możliwość negocjacji)

Zakres opracowania:

 • Podstawowe wymiarowanie pomieszczeń, powierzchnia, główne wymiary, wysokość, położenie trzonów kominowych, pionów wentylacyjnych i instalacyjnych.
 • Określenie układu pomieszczeń w mieszkaniu, rozkładu lokali w budynku, uproszczonego układu konstrukcyjnego (głównie hale, duże pomieszczenia usługowo – produkcyjne).
 • Rysunki: rzuty pomieszczeń, przekroje, elewacje.
 • Rysunki uproszczone, poglądowe z podstawowym wymiarowaniem,
 • Na życzenie klienta możliwość wykonania uproszczonego modelu 3D.

inwentaryzacja

BUDOWLANA

Cena od 5 do 10 zł za m kw. (przy większych powierzchniach możliwość negocjacji)

Zakres opracowania:

 • Pomiar wielkości i wysokości pomieszczeń z dokładnym określeniem wszystkich istotnych elementów takich jak położenie okien, drzwi (z uszczegółowieniem o wymiary stolarki drzwiowej i okiennej), wewnętrznych elementów konstrukcyjnych: słupy, podciągi, rozmieszczenie punktów elektrycznych, kratek wentylacyjnych, trzonów kominowych, pionów wentylacyjnych i instalacyjnych.
 • Rysunki: szczegółowo zwymiarowane rzuty pomieszczeń, przekroje, elewacje.
 • Opisy zawierające zestawienia pomieszczeń (mieszkania, kondygnacji), w razie potrzeby opis konstrukcji, zastosowanych materiałów i jeśli występują specyficznych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych.
 • Na życzenie klienta możliwość wykonania uproszczonego modelu 3D.

INWENTARYZACJA

Z WIZUALIZACJĄ

Cena od 10 zł za m kw. (przy większych powierzchniach możliwość negocjacji)

Zakres opracowania:

 • Wykonanie pomiarów i opisów w zależności od potrzeby i życzenia inwestora taki jak w wersji uproszczonej lub budowlanej.
 • Dodatkowo opracowanie graficzne z wizualizacjami pomieszczeń, lokali, budynków, modelów osobnych pomieszczeń lub całych kondygnacji i budynków w formie modelu 3D (np. rzuty pomieszczenia w trójwymiarze).

Zastosowanie:

 • Pomocniczo przy sprzedaży i kupnie mieszkania, domu jednorodzinnego, lokalu usługowego lub budynku usługowo – produkcyjnego jako potwierdzenie, określenie i sprawdzenie stanu faktycznego.
 • Pomocniczo przy wykonywaniu projektów aranżacji mieszkania, lokalu.
 • Pomocniczo przy tworzeniu koncepcji układów komunikacyjnych, wstępnych projektach technologicznych.
 • Przy urzędowej procedurze wydzielenia lokalu z części wspólnej, układu stanowiącego większą całość.
 • Przy urzędowej procedurze stwierdzenia samodzielności lokalu.

Zastosowanie:

Inwentaryzacja tego jest podstawą dla prawidłowego wykonania:

 • projektów budowlanych obejmujących dobudowę, rozbudowę, przebudowę budynku;
 • zmianę przeznaczenia lub adaptacji lokalu;
 • projektu rozbiórki budynku;
 • projektu wnętrz;

Zastosowanie:

 • Realistyczne przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych, funkcjonalnych czy materiałowych w procesie projektowym (zwiększenie świadomości wyboru danego rozwiązania już na etapie koncepcji architektonicznej).
 • Jako istotny element wspomagający działania marketingowe przy sprzedaży domów, budynków, lokali zarówno nowych jak i używanych, koncepcji funkcjonalnych, czy technologicznych. Poszerzenie możliwości prezentacji produktu (usługi).