projekt budowlany

Formalności

Jednym z ważniejszych etapów, który składa się na proces uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę są wszystkie formalności urzędowe związane z procedurami budowlanymi. Nasza firma na zasadzie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa przeprowadzi wszelkie procedury prawne w każdym urzędzie. Dodatkowo doradzimy lub jako pełnomocnicy inwestora uzyskamy wszelkie dokumenty potrzebne do realizacji zamierzenia budowlanego (warunki zabudowy, wypisy i wyrysy, uzgodnienia, warunki przyłączeń do sieci itp.).

Posiadamy długoletnie doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń i uzgodnień w wymaganym zakresie przy projektach, które wymagają zgody właściwego miejscowo konserwatora zabytków (przy pracach projektowych w obiektach zabytkowych), zarządów i właścicieli dróg, uzgodnień SANEPID i ppoż., wymaganych szczególnie w projektach lokali i budynków usługowych i produkcyjnych (gastronomia, usługi medyczne, hotelowe, usługi składowe i magazynowe, zakłady produkcyjne i rzemieślnicze).