projekt budowlany

Porady i doradztwo architektoniczne.

Nasze usługi w tym zakresie oferujemy Państwu szczególnie w sytuacji wyboru projektu gotowego. Przypominamy, że nie każdy projekt powtarzalny jest możliwy do realizacji. Jego zastosowanie jest limitowane przepisami prawa miejscowego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydana decyzja o warunkach zabudowy i inne), wielkością działki, jej lokalizacją, posiadanymi środkami na realizację inwestycji. Nasza pomoc może zaoszczędzić Państwu niemałe pieniądze i skrócić czas potrzebny na uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dużo tańsza jest adaptacja projektu gotowego z drobnymi tylko zmianami, niż wprowadzanie do niego wielu istotnych zmian.

W oparciu o obowiązujące przepisy i nasza wiedzę fachową jesteśmy w stanie doradzić i przedstawić najbardziej korzystne dla Państwa rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne czy funkcjonalne przy tworzeniu projektu nowego domu, budynku czy lokalu. Czasami niewielka korekta, drobny szczegół może znacząco podnieść komfort, wrażenie estetyczne naszego nowego domu.

Służymy poradą w procedurach wyodrębniania, łączenia lokali, adaptacjach czy zmianach funkcji lokali.