projekt budowlany

PROJEKTOWANIE

Nasza firma specjalizuje się w szeroko rozumianym projektowaniu architektonicznym, budowlanym i urbanistycznym. Łączymy kreatywność z wieloletnim doświadczeniem projektowym w wykonywaniu różnych typów zadań postawionych przez najbardziej nawet wymagających inwestorów.

W swojej pracy dokładamy najwyższej staranności w wykonywaniu powierzonych nam zadań, będąc cały czas do dyspozycji na każdym etapie pracy, służąc wiedzą i pomysłowością w oferowaniu interesujących pomysłów godzących interes ekonomiczny z estetyką, formę z funkcjonalnością i możliwościami technicznymi.

Współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych żelbetowych, stalowych i drewnianych, instalacji sanitarnych wewnętrznych i sieciowych (wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji co, rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji), instalacji elektrycznych wewnętrznych, telekomunikacyjnych, kosztorysantami. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu domów inteligentnych.

Przeprowadzamy postępowania administracyjne w zakresie architektoniczno-budowlanym, działając również jako reprezentant inwestora, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na każdym etapie procedowania przed organami administracji samorządowej i państwowej, włącznie z postępowaniami odwoławczymi.

Zapraszam do współpracy.

Zespół Bauer Sp. z o.o.